PL | EN

23/10/2019

INFORMACJA o wyniku postępowania ofertowego nr 03/2019/RPLU

W związku z realizacją projektu pt. „Wzrost konkurencyjności i rozwój AIR&D Sp. z o.o. poprzez wdrożenie wyników prac B+R, dywersyfikację działalności i uruchomienie specjalistycznej linii technologicznej do produkcji podzespołów, w tym innowacyjnych wirników nośnych do budowy statków powietrznych – wiatrakowców” realizowanego w ramach Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  Dotacje bezpośrednie,

firma  AIR&D dokonała wyboru dostawcy: Wycinarki wodnej CNC

 

Wybrana firma to: PTV spol. S r.o., Csl. Armady 23 253 01 Hostivicie, Republika Czeska

 

COPYRIGHTS © 2018  ALL RIGHTS RESERVED BY AIR&D