PL | EN

11/07/2019

NIEROZSTRZYGNIĘTE – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2019/ RPLU dotyczące zakupu Wycinarki wodnej CNC

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że postępowanie na dostawę Wycinarki wodnej CNC prowadzone w związku z realizacją projektu pt. „Wzrost konkurencyjności i rozwój AIR&D Sp. z o.o. poprzez wdrożenie wyników prac B+R, dywersyfikację działalności i uruchomienie specjalistycznej linii technologicznej do produkcji podzespołów, w tym innowacyjnych wirników nośnych do budowy statków powietrznych – wiatrakowców” realizowanego w ramach Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  Dotacje bezpośrednie, pozostaje bez rozstrzygnięcia.

 

COPYRIGHTS © 2018  ALL RIGHTS RESERVED BY AIR&D