PL | EN

Projekty dofinansowane


Regionalny program operacyjny województwa Mazowieckiego

 

 

Prace badawczo-rozwojowe nad konstrukcją hybrydowego napędu wirnika w firmie AVIATION ARTUR TRENDAK

Celem prowadzonych badań jest zaprojektowanie, a następnie zbudowanie hybrydowego napędu do statków powietrznych będącego uniwersalnym zespołem napędowym. W naszej pracy będziemy się opierać na przykładzie statku – wiropłatu. Ponieważ zawiera on jeden dodatkowy zespół napędowy, który może zostać pominięty przy zastosowaniu tego napędu do innych statków powietrznych (typu samoloty gdzie płat wytwarza siłę nośną). Daje mu to szersze zastosowanie. Zastosowane rozwiązania wpłyną na poprawę ekonomii latania – mniejsze zużycie paliwa oraz na zmniejszenie ilości emitowanych spalin i zmniejszenie poziomu hałasu.

Nazwa beneficjenta: Aviation Artur Trendak

Wartość projektu: 5 432 241,00 zł

Wartość dofinansowania: 3 616 939,87 zł

Okres realizacji: 01.11.2018 – 30.06.2020


 

COPYRIGHTS © 2018  ALL RIGHTS RESERVED BY AIR&D