PL | EN

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

 

Postanowienia ogólne

Niniejsza strona internetowa (z wyłączeniem stron, do których prowadzą linki z niniejszej strony) jest prowadzona przez AIR&D sp. z o. o. ul. Kuźnicza 4, 21-045 Świdnik (zwaną dalej ” AIR&D „).

Niniejsza strona przeznaczona jest wyłącznie do użytku osób znajdujących się w Polsce, a wszelkie informacje dotyczące produktów, usług i promocji dotyczą wyłącznie Polski i obowiązują wyłącznie w Polsce.

Wejście na tę stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej informacji prawnej. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej.

 

Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność spółki AIR&D, lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela.

Użytkownik strony może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.

 

Treść strony

Niniejsza strona oraz zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter ogólnej informacji o firmie i jej produktach.

Treści zawarte na niniejszej stronie zgromadziliśmy z najwyższą możliwą starannością. Ze względu na informacyjny charakter strony, osoby pragnące korzystać ze strony w innych celach niż dla celów uzyskania ogólnych informacji o firmie i jej produktach, proszone są o bezpośredni kontakt i potwierdzenie informacji z działem handlowym.

 

Odpowiedzialność

Niniejsza strona może zawierać odesłania (np. w formie hyperlinków, bannerów lub przycisków) do innych stron internetowych, które dotyczą poszczególnych aspektów niniejszej strony. Nie oznacza to, że firma AIR&D ma jakiekolwiek powiązania z takimi stronami lub ich właścicielami.

 

Udostępnione informacje

Udostępnienie informacji lub materiałów AIR&D jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie przez naszą firmę tych informacji lub materiałów wedle naszego uznania, oraz jest potwierdzeniem, że wykorzystywanie tych treści nie stanowi naruszenia praw innych osób.

AIR&D nie prowadzi stałej kontroli niniejszej witryny, w tym jej części, które zawierają treści zamieszczane przez innych użytkowników.

Osoby, które zauważą treści innych użytkowników, które mogą naruszać obowiązujące przepisy lub uprawnienia innych użytkowników, proszone są o zgłoszenie takiego faktu spółce AIR&D. W uzasadnionych przypadkach, AIR&D zastrzega sobie prawo usuwania z niniejszej witryny całości lub części treści pochodzących od osób trzecich bez odrębnego zawiadomienia.

 

Ochrona danych

Dane osobowe (takie jak imię, nazwisko i adres e-mail) udostępniane AIR&D za pośrednictwem niniejszej strony internetowej będą wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami informacji o ochronie danych osobowych.

Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności przed przekazaniem spółce AIR&D jakichkolwiek danych.

 

Odpowiedzialność

Korzystanie ze Strony internetowej odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. AIR&D nie ponosi odpowiedzialności za:

  • Szkody powstałe wskutek korzystania ze Strony internetowej przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem,
  • Szkody spowodowane działaniem czynników zewnętrznych (np. awarią kabla, sprzętu, oprogramowania) lub też innymi przyczynami niezależnymi od AIR&D,
  • AIR&D zastrzega, że wszelkie zawarte na Stronie internetowej treści mają charakter wyłącznie informacyjny lub promocyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy AIR&D a Użytkownikiem.

 

Kontakt

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o korzystanie z następujących danych kontaktowych:

 

AIR&D sp. z o. o.

ul. Kuźnicza 4,

21-045 Świdnik,

e-mail: biuro@airnd.eu

COPYRIGHTS © 2018  ALL RIGHTS RESERVED BY AIR&D