PL | EN

01/01/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2018/ RPLU dotyczące zakupu Wycinarki laserowej fiber.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzrost konkurencyjności i rozwój AIR&D Sp. z o.o. poprzez wdrożenie wyników prac B+R, dywersyfikację działalności i uruchomienie specjalistycznej linii technologicznej do produkcji podzespołów, w tym innowacyjnych wirników nośnych do budowy statków powietrznych – wiatrakowców” realizowanego w ramach Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  Dotacje bezpośrednie,  firma  AIR&D zaprasza do składania ofert na dostawę: Wycinarki laserowej fiber.

 

Zapytanie ofertowe Załącznik 1 Załącznik 2

 

COPYRIGHTS © 2018  ALL RIGHTS RESERVED BY AIR&D