PL | EN

07/05/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2019/ RPLU dotyczące zakupu Wycinarki wodnej CNC

W związku z realizacją projektu pt. „Wzrost konkurencyjności i rozwój AIR&D Sp. z o.o. poprzez wdrożenie wyników prac B+R, dywersyfikację działalności i uruchomienie specjalistycznej linii technologicznej do produkcji podzespołów, w tym innowacyjnych wirników nośnych do budowy statków powietrznych – wiatrakowców” realizowanego w ramach Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  Dotacje bezpośrednie,

firma  AIR&D zaprasza do składania ofert na dostawę: Wycinarki wodnej CNC

Zapytanie ofertowe

COPYRIGHTS © 2018  ALL RIGHTS RESERVED BY AIR&D