PL | EN

10/10/2019

ZMIENIONE ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/2019/ RPLU – na dostawę wycinarki wodnej

W związku z realizacją projektu pt. „Wzrost konkurencyjności i rozwój AIR&D Sp. z o.o. poprzez wdrożenie wyników prac B+R, dywersyfikację działalności i uruchomienie specjalistycznej linii technologicznej do produkcji podzespołów, w tym innowacyjnych wirników nośnych do budowy statków powietrznych – wiatrakowców” realizowanego w ramach Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  Dotacje bezpośrednie,

firma  AIR&D zaprasza do składania ofert na dostawę: Wycinarki wodnej

 

Dnia 11.10.2019 wprowadzono zmiany:

 

Szanowni Państwo,

Informacja od Zamawiającego o zmianach wprowadzonych w Opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający poprawił błędnie podany parametr:

 

Było:

Na osiach jezdnych co najmniej jedna prowadnica liniowa 65 mm TAK

 

Jest:

Na osiach jezdnych co najmniej jedna prowadnica liniowa Minimum 65 mm

 

 

Dodatkowo Zamawiający poprawia omyłkę pisarską:

 

Było:

Całkowita pojemność ciśnieniowego transportu ścierniwa Minimum 250kg

 

Jest:

Całkowita pojemność ciśnieniowego transportu ścierniwa Maksimum 250kg

 

 

Dodatkowo Zamawiający dodał wymaganie dla Wykonawców dotyczące składanej oferty:

Wymogiem formalnym jest dołączenie przez Oferenta referencji od firmy produkującej części lotnicze, potwierdzające dostawę oraz poprawność działania podobnej maszyny przy produkcji części lotniczych.

 

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

Zamawiający publikuje zaktualizowaną treść Zapytania ofertowego 03/2019/RPLU oraz Zalączników

Zapytanie ofertowe Zmiana w postępowaniu

 

 

COPYRIGHTS © 2018  ALL RIGHTS RESERVED BY AIR&D